Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „REKS” rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku.

W 2008 roku zostaliśmy oficjalnie wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie (KRS: 0000297262).

W 2008 roku zostaliśmy oficjalnie wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie (KRS: 0000297262).

Do naszych działań należy wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, a także zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących.

Nasze działania opierają się na wolontariacie.

Chcesz do Nas dołączyć?

Masz dobre pomysły i chcesz pomagać? Przełam się!

Zadzwoń do nas lub napisz.
Zapraszamy wszystkich którym na sercu leży dobro zwierząt.